In veel grote steden in Nederland is er sprake van een huurwoning te kort. Zo ook in de stad Den Haag. Alleen in Den Haag heeft dit een andere oorzaak. In deze stad wonen namelijk erg veel expats, die hier komen werken. Expats zijn voor verhuurders vaak interessante huurders en krijgen vaak de voorkeur. Hierdoor vissen andere vaak achter het net.

Is deze voorkeur terecht?

De reden dat veel verhuurders kiezen voor expats is dat hun betaalgedrag goed is, ze hebben vaak meer te besteden en zijn vaak bereid een hogere huur te betalen. Vaak is de urgentie bij deze groep hoog, ze hebben snel een woning nodig. Ook wordt er vaak gedacht dat expats makkelijker en flexibeler zijn. Ze huren vaak voor een kortere periode en bouwen daardoor minder huurrechten op, dit is alleen een missopvatting, ze hebben namelijk dezelfde huurrechten als anderen. Ook de opvatting dat ze sneller weer vertrekken is niet geheel juist, doorgaans huren mensen in de vrije sector altijd minder lang. Echter is gedachte is wel begrijpelijk zeggen veel makelaars, expats hebben vaak een hoog salaris, goede baan en dat bied  zekerheid en dat is toch wat veel verhuurders willen. Alleen door deze houding staat de particuliere huurder wel met de rug tegen de muur.

Toename in aantal expats

Er is sprake van een toename in het aantal expats dat in Den Haag woont. Volgens de statistieken telde Den Haag in 2009 40.000 internationale inwoners. In 2015 is dit aantal gestegen met maar liefst 50% naar 60.000 internationale inwoners. Dit heeft alles te maken met het aantal grote internationale bedrijven dat gevestigd is in en rondom Den Haag. Zij trekken veel werknemers aan uit allerlei landen, bijvoorbeeld uit Frankrijk, Duitsland en Italië, maar ook verder van huis uit landen als de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. In de wijk het Statenkwartier wonen de meeste expats, reden hiervoor is het aanbod van internationale scholen.

Maar niet alleen de expats hebben te maken met het woningtekort in Den Haag, wat we de laatste jaren ook steeds meer zien is dat mensen uit de provincie naar de stad verhuizen. Het zoeken naar een huurwoning in Den Haag is dus niet gemakkelijk.