Naar verwachting zal het tekort aan woningen in Nederland blijven groeien tot 2020. Hier is onderzoek naar gedaan door Capital Value, een specialist in vastgoedbeleggingen. Volgens statistieken is er momenteel een tekort van ongeveer 205.000 woningen. De schatting is dat dit tekort uitgroeit in 2020 tot 235.000 woningen. Vooral bij huurwoningen in de prijsklasse 711 euro tot 1000 euro is er 76 procent meer vraag dan aanbod. De vraag is of dit kan worden opgelost.

Vooral tekort voor middeninkomens

Het aantal woningen in Nederland stijgt dus niet zo hard, daartegen stijgt het aantal huishoudens in Nederland wel hard. De vraag stijgt ook, omdat mensen steeds vaker alleen willen wonen en ook de groep 75+ in ons land stijgt. Veel sociale huurwoningen kennen een maximum inkomen grens, waardoor niet iedereen een sociale huurwoning kan huren. Deze mensen zijn dus vaak aangewezen op de vrijesector, op woningen in de bovengenoemde prijsklasse. We spreken dus van 76 procent meer vraag dan aanbod, dit komt neer op een vraag van 193.000 woningen en een aanbod van maar 110.000 woningen.

Bouwmogelijkheden zijn het probleem

Als er 85.000 woningen bijgebouwd worden zou het probleem opgelost moeten zijn. Investeerders zouden er genoeg zijn, er is immers een leuk rendement op te behalen, echter lijkt het probleem vooral te liggen in de bouwmogelijkheden, weinig projecten om in te investeren en niet genoeg capaciteit in de bouwsector. in 2027 is er 5 miljard geïnvesteerd in de bouw van nieuwe huurwoningen, alleen dit is dus niet genoeg. In 2018 komt er naar verwachting nog eens 7 miljard beschikbaar van beleggers voor de bouw van vrije sector huurwoningen, alleen dan moeten er wel projecten en mogelijkheden komen.

Capital Value wijst erop dat het nu vooral belangrijk is dat partijen gaan samenwerken. Gemeentes, projectontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties. Er dient goed gekeken te worden wat de vraag is per regio. Het woningtekort staat op de agenda voor de gemeenteraadsverkiezingen die dit jaar in maart zullen plaatsvinden.