Tekort huurwoningen loopt op door hogere belastingen voor
corporaties

Vanwege het feit dat er belastingmaatregelen op worden gelegd aan woningcorporaties in Nederland, houden woningcorporaties veel minder geld over om te investeren. Het investeringsbedrag is hierdoor gehalveerd. Als gevolg zullen de wachtlijsten voor sociale
huurwoningen langer worden. Jaarlijks worden er ongeveer voor een miljard euro lastenverzwaringen doorberekend aan woningcorporaties. De voorzitter van de vereniging van woningcorporaties, Marnix Norder, geeft aan dat een miljard euro gelijk staat aan de kosten voor het bouwen van ongeveer 67.000 nieuwe woningen. Om aan te geven hoe veel huizen dat zijn dat is maakt hij een vergelijking met de stad Amersfoort: “Zoveel woningen staan er in een stad als Amersfoort. Met deze lastenverzwaring gaan we mogelijk onze eigen doelstellingen niet eens halen”.

Doelen van woningcorporaties niet haalbaar

Het eigen doel van woningcorporaties was om per jaar minimaal 34.000 nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast is het streven om alle woningen die de woningcorporaties bezitten te voorzien van een duurzaam energielabel. Dit energielabel moet over drie jaar minimaal label B zijn. “Dat gaat zeker niet lukken”, aldus Norder. De belastingmaatregelen zorgen voor een verminderd aantal woningen dat gebouwd of gerenoveerd kan worden. Woningcorporaties kunnen zich niet meer aan de planning houden.

Europees besluit

Er zijn recent Europese afspraken gemaakt over de vennootschapsbelasting. Het bedrag dat internationale bedrijven aan vennootschapsbelasting moeten betalen wordt gelijkgesteld met het bedrag dat andere bedrijven moeten betalen. Het Kabinet wil echter geen uitzondering maken voor woningcorporaties en daardoor zal de belasting voor hen verhoogd worden.

Pech voor huurders en woningzoekenden

Het Kabinet stimuleert het bouwen van nieuwe woningen, maar met deze belastingverhoging loopt dat niet helemaal lekker. Daarnaast hebben de woningzoekenden en huidige huurders echt pech volgens Aedes. Er zijn voor de woningcorporaties twee opties: of de nieuwbouwplannen moeten bijgeschaafd worden, of de hogere belastingen moeten doorberekend worden in de huurprijs. Dit laatste is tegenstrijdig met het voornemen van de vereniging van woningcorporaties. Deze partij spoort woningcorporaties aan om de mogelijkheden voor de verlaging van huurprijzen te onderzoeken.